НПК «Фрея-Агро», ООО «Фрея Трейд», ЧП «Агро Ферта»

freya

«ФРЕЯ-АКВА» – система захисту врожаю у складних кліматичних та екобіологічних умовах

Унікальна розробка вітчизняним виробником антистресового фунгіцидного комплексу («енергетика») дала змогу створити ефективне добриво для вирішення актуальних проблем сучасного сільського господарства.

Негативні впливи сонячної радіації, посухи, заморозків, надлишку вологи, бактеріальної інфекції, мутагенів, шкідників, хімічного та радіоактивного забруднення й аномального електромагнітного випромінювання істотно означаються на якості врожаю. Відбувається різке інгібування росту рослин, що порушує процеси метаболізму. Водночас вироблення у рослин антистресових компонентів потребує знач них енергетичних витрат.

Застосування спеціальних препаратів із вираженими антистресовими властивостями знижує негативний вплив стресорів, дає рослинам змогу налагодити процеси метаболізму, посилити репаративну генерацію клітин, накопичити поживні речовини й загалом підвищити урожай.

До таких препаратів належать універсальні рідкі органомінеральні мікродобрива «Фрея-Аква», що їх виробляють на заводі ТОВ «Фрея-Агро» у м. Городище на Черкащині. Продукція являє собою водний розчин біологічно активного комплексного препарату. Основна діюча речовина – фізіологічно активні форми калієвих солей гумінових кислот торфу. Препарат використовують на відкритому і захищеному ґрунтах для передпосівної обробки насіння (0,3 л препарату на 1 т насіння), обробки стерні та позакореневої обробки усіх видів сільгоспкультур (2–5 л/га на одну обробку).

Завдяки застосуванню препаратів «Фрея-Аква» пропорційно розвиваються коренева система (рис. 1), стебло і листова поверхня. Отже, рослина може інтенсивно розвиватися, швидко заповнити дефіцит певних елементів і дати високий урожай із заданими якісними характеристиками.

article agroexpert ris01

До складу цих добрив входить антистресовий фунгіцидний комплекс (АФК), що містить елементи антиоксидантної системи захисту рослин (трипептиди сірковмісні), поліаміносахариди, УФ-протекторний комплекс та активні амінокислоти (метіонін, гліцин тощо). У комплексі з ультрамікроелементами, що входять до складу рослинних ферментів, АФК значно підвищує імунітет і подовжує час опору рослин різноманітним стресовим факторам (рис. 2)

article agroexpert ris02

ТОВ «Фрея-Агро» також виробляє:

• Гуміновий меліорант «Фрея» з підвищеними волого-утримувальними властивостями (застосовують замість вапнування і гіпсування, для поліпшення ґрунтів із несприятливими хімічними і фізичними властивостями, норма витрат 50–100 кг/га) (рис. 3, 4)

article agroexpert ris03-04

• Гранульовані органомінеральні NPK-добрива з мікроелементами та гуміновими речовинами (для ґрунтового внесення, більш ефективні аналоги мінеральних добрив, норма витрат – 100–250 кг/га).

• 100%-во водорозчинні органо-мінеральні NPK-добрива з АФК (для фертигації, норма витрат – 10 кг/га).

• Рідке мінеральне добриво «КАС-Актив» з пониженою витратною нормою і підвищеним рівнем засвоєння азоту.

• Однокомпонентні рідкі добрива, монохелати Fe, Zn, Cu, Mn (коректори мікроелементного живлення).

Перечень статей

Макро- и микроэлементы в органоминеральных удобрениях: как выбрать…

Микроэлементы являются неотъемлемой частью питания растений, без них невозможно развитие растений и формирование урожая. Микроэлементы нужны для жизнедеятельности растений, их нельзя заменить никакими другими веществами. Количество микроэлементов, необходимых для организма растений, относительно невелико по сравнению с количеством необходимых для них макроэлементов (азота, фосфора и калия). Но даже небольшой дефицит этих веществ может вызвать болезни (хлороз), невозможность усвоения основных микроэлементов питания и даже гибель растений.

Влияние и значение элементов на жизнедеятельность растений

Упрямый факт о том, что элементы значительно влияют на развитие растений и урожайность сельхозкультур неоспорим. Осталось лишь «разобраться» с ними в отдельности.

В продолжении к статье «Макро- и микроэлементы в органоминеральных удобрениях: как выбрать…» предлагаем ознакомиться как тот или иной элемент участвует в жизнедеятельности растений. Каким образом, и какие признаки дефицита или передозировки элементов влияют на развитие сельхозкультур.

Хотим предостеречь (как предостерегает врач больного о том, что самолечение опасно для здоровья) – не занимайтесь дозировкой самостоятельно!

Нашими научными специалистами разработаны специальные программы для различных растений. Если же Вы не нашли в списке той культуры, которую выращиваете – мы обязательно Вам поможем составить правильную комбинацию, которая позволит максимально эффективно подкормить растения для достижения высокого и экологически чистого урожая.

Гумінові препарати та органо-мінеральні добрива у сучасних системах удобрення та відтворення родючості ґрунтів

Серед найбільш поширених видів антропогенної деградації ґрунтів України дегуміфікація посідає домінуюче місце, оскільки зменшення вмісту гумусу в ґрунті призводить до зниження протиерозійної стійкості, падіння потенційної та ефективної родючості, погіршення агрофізичних, агрохімічних та біологічних характеристик, загрожує втратою продовольчих та екологічних функцій ґрунтів.

«ФРЕЯ-АКВА» – система захисту врожаю у складних кліматичних та екобіологічних умовах

Унікальна розробка вітчизняним виробником антистресового фунгіцидного комплексу («енергетика») дала змогу створити ефективне добриво для вирішення актуальних проблем сучасного сільського господарства.